Familie/organisatieopstellingen

Bij systemisch werk (ook wel familieopstelligen) wordt gebruik gemaakt van opstellingen om de oorzaak van bepaalde patronen inzichtelijk te maken. Systemisch werk kan op veel verschillende manieren worden ingezet in zowel individuele sessies, relatiecoaching en teams.

 

 

Familieopstellingen

 

Veel belemmerende patronen vinden hun oorsprong in het gezin waarin we zijn opgegroeid. In onze huidige relaties raken we dan verstrikt door de overtuigingen die we in onze jeugd mee hebben gekregen. Door een fysieke opstelling in de ruimte wordt dan zichtbaar welke patronen en spanningsvelden er in het gezin aanwezig waren. Inzicht in deze patronen kan ervoor zorgen dat de patronen in de huidige situatie kunnen worden doorbroken.


Relatieopstellingen

Opstellingen kunnen ook heel goed worden gebruikt om patronen, gevoelens en overtuigingen in de huidige relaties inzichtelijk te maken. Er wordt dan een opstelling gemaakt waarbij de partners en alle factoren die van invloed zijn op de (verstoorde) relatie worden opgesteld.

 

Organisatieopstellingen

Wanneer er verstoorde relaties op de werkvloer ontstaan, kan een organisatieopstelling inzicht geven in de oorzaak va de spanningen die zijn ontstaan. Met behulp van de opstelling kan dan niet alleen inzicht worden verkregen, maar ook de ordening binnen het bedrijf worden hersteld.

 

Hoe gebruik ik familieopstellingen/systemisch werk

In mijn coaching maak ik veelvuldig gebruik van opstellingen om situaties te verhelderen en vastgelopen patronen inzichtelijk te maken en te transformeren. Hierbij sluit ik aan bij de vraag van de cliën(en) en kijk ik per situatie welke opstelling het beste past.