Klachtenreglement LVSC

 

 

Open heart coaching hanteert het klachtenreglement zoals opgesteld door haar beroepsvereniging LVSC.

Voor klachten over onze dienstverlening hanteren wij de volgende procedure: u meldt hetzij schriftelijk (mail) hetzij telefonisch uw klacht bij de directie van Open heart Coaching. Hiervoor kunt u zich richten tot Marian Kok, directeur Open heart coaching.

Aansluitend word u uitgenodigd voor een gesprek waarin de klacht wordt doorgenomen en wordt besproken op welke wijze Open heart coaching de klacht kan verhelpen. Mochten we niet tot een vergelijk of oplossing kunnen komen, dan kunt u uw klacht indienen bij de hierboven vermelde beroepsvereniging LVSC. Deze zal de verdere afhandeling dan op zich nemen.

 

Op deze pagina vindt u meer over het klachtenreglement  van de LVSC en het eventueel indienen van een klacht.