Traumatherapie

Heb je vaak last van terugkerende negatieve gevoelens? Heb je moeite om dingen los te laten? Heb je een negatief zelfbeeld en loop je vast door faalangst of perfectionisme? Heb je last van stress? Heb je traumatische ervaringen gehad die je niet kunt verwerken? 

Of heb je misschien last van onverklaarbare chronische pijn?

 

Als je regelmatig last hebt van negatieve gevoelens, dan zijn deze gevoelens vaak het gevolg van dingen die je in het verleden hebt meegemaakt. Je hersens hebben deze ervaringen en emoties niet op een constructieve manier verwerkt en bij nieuwe ervaringen wordt de oude pijn weer geactiveerd. Hierdoor reageer je bijvoorbeeld veel heftiger op situaties dan rationeel gezien nodig is, of blijven vervelende herinneringen je achtervolgen. Dit kan leiden tot stressklachten.

  

Herken jij je in (een van) bovenstaande kenmerken, dan zou het kunnen zijn dat jij bewust of onbewust te maken hebt met onverwerkt trauma. Traumabehandeling zou je dan kunnen helpen om deze ervaringen te verwerken en de bijbehorende patronen te doorbreken.

 

Ik werk met verschillende methodieken om jou te helpen bij het verwerken van je trauma. Ik werk onder andere met IEMT (Integral Eye Movement Therapy), TFT (Thougt Field Therapy) en Brainspotting.

Wat is trauma?

 

Trauma kan ontstaan wanneer iemand één of meerdere schokkende gebeurtenissen meemaakt, zoals een ernstig verkeersongeluk, een brand, het overlijden van een belangrijk persoon, seksueel misbruik of geweld. Een trauma ontstaat doordat de gebeurtenis(sen) niet goed verwerkt worden en dus geen plek kunnen krijgen. 

 

Een ernstiger trauma kan ontstaan wanneer iemand emotioneel, lichamelijk en/of seksueel is mishandeld of langdurig is verwaarloosd, of getuige is geweest van de mishandeling van anderen. Men spreekt dan van complex trauma. Dit kan ook al in de vroege jeugd zijn gebeurd (vroegkinderlijk trauma) en kan nu nog negatief effect hebben op iemands leven. Ook (een uitzending naar) een oorlogssituatie kan tot een trauma lijden. Of bijvoorbeeld wanneer iemand in zijn werk (politie, brandweer of ambulance) te maken krijgt met menselijk lijden, geweld of bedreiging. De gebeurtenissen kunnen zo schokkend zijn dat iemand er blijvend last van kan hebben.

 

 Traumatische ervaringen kunnen leiden tot problemen in het dagelijks leven, het beeld dat iemand van zichzelf heeft en de omgang met anderen. Iemand heeft bijvoorbeeld minder controle over gevoelens en gedrag, of er is sprake van een grotere kwetsbaarheid of gevoeligheid. Sommige mensen trekken zich terug en zijn somber. Anderen worden juist druk en verwachten heel veel van zichzelf.

Kenmerken van trauma

 

Mensen zijn zich niet altijd bewust van het feit dat ze te maken hebben met onverwerkt trauma. Ze hebben dan bijvoorbeeld last van zich herhalende patronen, stress, vastlopen in emoties, of onverklaarbare lichamelijke klachten. Er zijn verschillende kenmerken die erop kunnen wijzen dat er sprake is van onverwerkt trauma:

 

  • Chronische (onverklaarbare) lichamelijke klachten, woede, schaamte, hyperactiviteit, slecht contact met vrienden en familie.
  • Nachtmerries, concentratieproblemen, het steeds opnieuw herbeleven van de gebeurtenis (bij Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS)).
  • Prikkelbaarheid, zich onbegrepen/miskend voelen, spanningsklachten, schrikachtig, dromerig, of teruggetrokken gedrag.
  • Isolement, relatieproblemen, problemen op het werk, alcohol-/drugsmisbruik.
  • Dissociatie: een overlevingsmechanisme bij extreme stress waarbij je gedachten, emoties, waarnemingen of herinneringen buiten je bewustzijn waarneemt. Je   gaat als het ware uit je lichaam en beleeft de werkelijkheid anders.
  • Bij kinderen: bang om gescheiden te worden van de ouders/opvoeders, verminderde schoolprestaties, opvallende gedragsveranderingen.

 


Wat werkt bij trauma

Trauma wordt voor een groot deel opgeslagen in het lichaam en in de ‘niet-talige’ delen van de hersenen (delen die geen taal verwerken). Daarom helpt alleen praten bij trauma niet om het trauma ook daadwerkelijk te verwerken. Praten helpt wel om te begrijpen wat er is gebeurd en om via cognitieve therapie nieuw gedrag aan te leren. Maar er is meestal ook behandeling met andere methoden nodig om het trauma te verwerken dat ligt opgeslagen in het lichaam en de niet-talige delen van de hersenen.

 

Er zijn verschillende methodes wetenschappelijk bewezen bij de behandeling van trauma’s. Deze methodieken zorgen ervoor dat het trauma neurologisch en op lichamelijk niveau worden verwerkt. 

 

● IEMT (Integral Eye Movement Therapy) en EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Dit zijn technieken waarbij de patiënt snel met zijn ogen beweegt terwijl hij zich het trauma herinnert. In Nederland wordt EMDR beschouwd als een wetenschappelijk onderbouwde methode. Methodieken die zijn afgeleid van EMDR werken ook zeer goed: denk aan IEMT (Integral Eye Movement Therapy) of 3MDR, waarbij naast oogbewegingen ook met andere methodieken wordt gewerkt om het brein te resetten.

 

● Lichaamsgerichte therapie zoals Brainspotting of TFT (Thought Field Therapy)

Deze therapie werkt ook als (onderdeel van) traumabehandeling. Brainspotting is een methode die zowel lichaamsgericht als neurofysiologisch werkt. TFT is een tapping methodiek die zowel fysiek als neurologische het trauma neutraliseert.

 

● Yoga en meditatie

Naast behandeling door een therapeut is het aan te raden om aan yoga en meditatie te doen. Yoga heeft volgens wetenschappelijk onderzoek een positief effect op gezondheidsproblemen, zoals hoge bloeddruk en stresshormoonafscheiding. Onderzoek van het Trauma Center van Bessel van der Kolk wijst uit dat yoga kalmeert en mensen helpt beter naar hun lichaam te luisteren. Ook intensieve meditatie helpt.

 

IEMT (Integral Eye Movement Therapy)

IEMT is geschikt om te werken met terugkerende vervelende gevoelens, trauma, stress en bijvoorbeeld depressie.

 

 

Lees hier meer over IEMT.

TFT (Thought Field Therapy)

Thought Field Therapy is een zeer effectieve tapping methode, waarbij door het tikken op meridiaanpunten negatieve emoties op herinneringen of gedachten kunnen worden geneutraliseerd.

 

Lees hier meer over TFT.

Brainspotting

 

 

Brainspotting is geschikt om vastgelopen patronen te doorbreken en trauma te verwerken.

 

 

Lees hier meer over Brainspotting.