Familiecoaching

In families kunnen door omstandigheden situaties ontstaan die tot spanningen leiden.

  • Ouders en kinderen die door bijvoorbeeld een echtscheiding of andere nare gebeurtenis emotioneel in de problemen raken
  • Samengestelde gezinnen, waarbij het lastig is om een evenwicht te vinden in de nieuwe gezinssituatie met nieuwe partner en kinderen
  • Pubers en ouders die elkaar niet meer begrijpen
  • Broers en zussen kunnen met elkaar gebrouilleerd raken en niet meer met elkaar praten
  • Problemen rondom de verdeling van een erfenis
  • Een familiegeheim of schandaal dat de familie verdeelt

Wat de aanleiding ook is, familiecoaching kan helpen om de partijen weer met elkaar in gesprek te brengen. Samen met alle betrokken partijen kijken we wat er nodig is om weer nader tot elkaar te komen en de problemen bespreekbaar te maken.

 

Is het niet mogelijk is om de partijen aan tafel te krijgen? Dan kan individuele begeleiding helpen om inzicht te krijgen in de familiepatronen en een manier te vinden om om te gaan met de situatie.

 

 


Wat kan ik bieden aan ouders en kinderen?

In mijn werk bij de Kinderombudsman heb ik veel met ouders en kinderen in conflictsituaties gewerkt. Ik begrijp hierdoor wat er in ouders en in de kinderen omgaat in een dergelijke situatie. Als relatiecoach kan ik jullie ondersteunen om op een constructieve manier naar de problemen te kijken en een oplossing te vinden die voor iedereen werkt.

In de relatiecoaching laat ik iedereen aan het woord en houd ik rekening met de belangen van zowel de ouders als de kinderen. Want iedereen heeft het recht om gehoord en gezien te worden, hoe klein je ook bent.

 

Afhankelijk van de vraag kan de coaching individueel of met alle betrokken partijen plaatsvinden.