Zakelijke coaching en teambegeleiding

Op het werk kunnen situaties ontstaan waardoor mensen individueel, of in het team problemen krijgen. De relatie tussen collega’s of met leidinggevenden kan verstoord raken. Er kan een reorganisatie plaatsvinden. Mensen kunnen overbelast raken door stress en hoge werkdruk. Of problemen in de privesfeer kunnen zorgen voor verminderd functioneren op het werk.

 

Wat de aanleiding ook is, de productiviteit in de werkzaamheden en het persoonlijk welbevinden van de medewerkers leidt eronder.

En in het ergste geval worden medewerkers ziek en vallen uit met een burn-out.

 

Of het nou gaat om verstoorde relaties tussen collega’s, het niet kunnen omgaan met de werkdruk, of problemen in teams, coaching kan in veel gevallen een oplossing bieden.

 


Wat kan ik voor jou/jullie doen?

 

Tijdens de coaching kijken we waar de schoen wringt en wat er nodig is om het functioneren en welbevinden te herstellen. Dit doen we bij voorkeur met alle betrokken partijen, zodat het probleem in zijn geheel kan worden aangepakt. Maar ook als dit door omstandigheden niet mogelijk of wenselijk is, is het vaak toch zinvol om met de werknemer die problemen ondervindt eenzijdig te kijken. We kijken dan wat er nodig is om weer met plezier naar je werk te gaan en met de problemen om te gaan.

 

Ik maak in mijn begeleiding gebruik van verschillende coachingstechnieken, waaronder familie- en organisatieopstellingen.

Mijn ervaring als organisatiecoach

 

In mijn werk als projectmanager en communicatieadviseur heb ik verschillende nieuwe organisaties opgezet en veranderprocessen begeleid. In deze rol heb ik (management)teams en individuele medewerkers begeleid om deze processen goed te laten verlopen. Ik weet wat er nodig is om mensen te motiveren en aangesloten te houden of krijgen. Of het nu gaat om individuele coaching, of teamsessies, ik heb de kennis en expertise in huis om mensen te begeleiden.


Coaching van (nieuwe) teams

Bij reorganisaties en veranderprocessen, maar ook in (nieuwe) teams krijgen mensen te maken met een hoop onzekerheid. Wat kan ik verwachten? Wat wordt er van mij verwacht? Wat wordt mijn nieuwe rol? Heb ik straks nog een baan? Al deze vragen kunnen leiden tot spanningen, weerstand en stress.

 

Wanneer de sfeer in een team onder druk komt te staan is het verstandig om begeleiding in te schakelen om het proces op sociaal/emotioneel niveau te begeleiden. Om te zorgen dat mensen aangesloten blijven en de neuzen dezelfde kant op staan. Om te zorgen dat mensen gemotiveerd zijn/worden/blijven en zich prettig en veilig voelen in het team. Of dat mensen de juiste begeleiding krijgen bij grote veranderingen of afscheid.