Ethische code

Open heart coaching is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Superisoren en Coaches (LVSC) en werkt volgens de ethische gedragscode van de LVSC. De volledige tekst van de Gedragscode kunt u hier lezen.