Integral Eye Movement Therapy (IEMT)

IEMT(Integral Eye Movement Therapy) is een methodiek die jou kan helpen om de terugkerende negatieve gevoelens en (denk)patronen te doorbreken. Daarnaast is het een zeer geschikte methode om trauma te behandelen. Door middel van oogbewegingen worden de patronen waar je in bent vastgelopen veranderd.

 

IEMT kan jou dus helpen om negatieve gedachten en overtuigingen te doorbreken en eventueel trauma te behandelen.

 

  

IEMT is een geschikte methodiek voor:

 • het doorbreken negatieve gevoelens en overtuigingen
 • preventie en behandeling van stress en burn-out klachten
 • het oplossen negatief zelfbeeld en faalangst 
 • behandeling van angst en depressie
 • het verminderen van paniekaanvallen
 • traumabehandeling, PTSS (post traumatisch stress syndroom)
 • verliesverwerking
 • persoonlijke ontwikkeling
 • het loslaten van angsten en fobieën

Hoe werkt IEMT

IEMT kan op verschillende manieren worden ingezet. Het kan worden gebruikt om negatieve gevoelens en overtuigingen te doorbreken, om negatieve herinneringen te neutraliseren, om post traumatische stress (PTSS) te behandelen en om stressklachten te verminderen.

 • Bij het werken met negatieve gevoelens wordt d.m.v. vragen teruggegaan naar de kern van het probleem. We gaan terug naar de eerste keer dat je een bepaalde emotie hebt ervaren. Hier is het probleem ooit ontstaan. Terwijl je aan deze herinnering denkt laat ik je oogbewegingen maken. Hierdoor wordt het brein gedwongen om de herinnering los te koppelen van de emotie. Er ontstaat meer afstand, de herinnering wordt vager, en de emotionele lading verdwijnt. De herinnering wordt op een neutrale manier opgeslagen in het geheugen en zal vanaf dat moment niet meer als negatief of lastig worden ervaren. De hersenen hebben geleerd om op een andere manier te voelen of te zijn.
 • IEMT maakt gebruik van een een post-traumatisch stress protocol. Dit protocol is bedoeld om traumatische ervaringen te verwerken. Het grote voordeel van IEMT is dat je het trauma kunt verwerken, zonder dat je iets over de inhoud hoeft te vertellen. Dit is zeker bij traumatische ervaringen vaak prettig voor een cliënt. We werken met de gevoelens en beelden waar jij last van hebt, met als doel om de herbeleving te stoppen en jou weer vrij van het trauma door het leven te laten gaan. 
 • We kunnen ook werken identiteitsniveau. Hierbij kijken we welke delen zijn blijven staan in de ontwikkeling van jouw identiteit. Deze delen kunnen met behulp van IEMT weer in ontwikkeling worden gebracht. Daarnaast kunnen we kijken van welke andere mensen of dingen jij last hebt. Met behulp van IEMT kunnen we deze mensen en dingen energetisch op afstand plaatsen, zodat je er minder last van hebt.
 • Wanneer je last hebt van een negatief zelfbeeld of negatieve overtuigingen, kan met IEMT worden gewerkt aan het doorbreken van dit negatieve zelfbeeld. Overtuigingen als ‘ik ben niet goed genoeg, ik kan het niet, ik ben dom, ik ben niets waard’ zijn met IEMT te neutraliseren. Daardoor kun jij verder met je leven, zonder dat de overtuigingen je nog blokkeren op je levenspad.

IEMT of EMDR?

IEMT en EMDR zijn beide methodieken waarbij met oogbewegingen wordt gewerkt om verandering in het omgaan met negatieve gevoelens en herinneringen te bewerkstelligen. Er is wetenschappelijk is aangetoond dat het werken met oogbewegingen effectief is om trauma en negatieve gevoelens op te lossen. IEMT is ontwikkeld om de patronen te doorbreken die ervoor zorgen dat een gevoelsmatige problematiek blijft voortduren c.q. chronisch wordt. Uit het onderzoek naar deze patronen zijn specifieke behandelwijzen ontstaan voor steeds terugkerende negatieve gevoelens, identiteitsbeleving, post-traumatische stress en depressie. IEMT is een van deze methodieken en zeer effectief bij het doorbreken van patronen van negatieve emoties en herinneringen.